Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku wspólnie z Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” „ogłaszają konkurs plastyczny „Wąsatka – w trzcinie jej chatka”
W konkursie mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace plastyczne w dowolnej formie (np. rysunki kredkami, ołówkiem, prace malarskie, kolaże, grafiki czy prace wykonane technikami mieszanymi, bez materiałów sypkich) w formacie nie większym niż A3;
Prace należy dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku, ul. Graniczna 1, 66-436 Słońsk, z dopiskiem na kopercie: „konkurs plastyczny”;
Z tyłu pracy należy przykleić formularz zgłoszeniowy;
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
• roczniki do 2016,
• od 2012 do 2015,
• od 2008 do 2011,
• od rocznika 2007 i starsi;
Konkurs trwa do 20 października 2023 (liczy się data stempla pocztowego)
Regulamin oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie w zdjęciach przy poście.Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „GẶK KulturwSłońsku KONKURS PLASTYCZNY PT: WĄSATKA -W TRZCINIE JEJ CHATKA FOT. HAŁ DANISZEWSK”