Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2024- konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w kategorii PLASTYKA na etapie gminnym w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych- edycja 2024.

Konkurs odbędzie się 10.04.2024 O GODZ.17:30

Rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wystawą prac oraz wręczeniem nominacji do udziału w konkursie na etapie powiatowym.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć pracę plastyczną (wytyczne w regulaminie!)  do Domu Kultury ul. Graniczna 1 Słońsk. Termin zgłoszeń do 05.04.2024r. Temat pracy plastycznej: BARWY LASU 

 

*Link do formularza on- line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ZCmHJS5CmQ6k8YagLndEYlw6LPDLj0cz2BF7zLEX4ZzX1A/viewform?usp=sf_link