Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną.
Do podstawowych zadań GOK-u Słońsk, należy prowadzenie działalności w dziedzinie upowszechniania
kultury, wychowania i edukacji oraz upowszechniania kultury i turystyki, prowadzonych w oparciu o
własny program działania.

Podstawową działalnością merytoryczną w GOK-u zajmują się etatowi instruktorzy poszczególnych
sekcji i kół zainteresowań. Dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, mają możliwość rozwijania swoich
umiejętności i nauki w sekcjach: plastycznej, muzycznej, tanecznej, szachowej, a także w zajęciach
robotyki , pod okiem doświadczonych instruktorów. Powstały też nowe koła zainteresowań ( zumba,
joga, aerobik ,taniec 50+,zumba Kids) przyciągające do GOK-u Słońsk wielu nowych uczestników.
Do Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku przynależy również Muzeum Martyrologii oraz Sale Wiejskie ,
w których odbywają się uroczystości, jak i noclegi.

Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku
ul. Graniczna 1,
66-436 Słońsk
gok@slonsk.pl,
+48 505 536 306